فیزیک‌دانان، سردرگم از رفتار عجیب منشأ آخرین موج گرانشی

رصدخانه پرتو ایکس چاندرا نشان داده است فورانگر گامای مردادماه گذشته که در پی برخورد دو ستاره نوترونی به یکدیگر شکل گرفت و امواج گرانشی آن روی زمین احساس شد، از ساختار پیچیده‌تری در مقایسه با تصورات پیشین دانشمندان برخوردار است.

با گذشت چند ماه از برخورد اولیه، پس‌تاب این برخورد روزبه‌روز درخشان‌تر می‌شود و این برای اخترفیزیک‌دانانی که این رویداد باستانی را بررسی می‌کنند، تعجب‌آور است. منبع این پدیده نزدیک به کهکشان NGC 4993 در فاصله ۱۳۸ میلیون سال‌نوری از زمین واقع شده است؛ بنابراین این برخورد در اصل ۱۳۸ میلیون سال پیش اتفاق افتاده و نور و امواج گرانشی آن پس از سفری طولانی در پهنه کیهان، تازه به ما رسیده است.
ادامه خواندن فیزیک‌دانان، سردرگم از رفتار عجیب منشأ آخرین موج گرانشی